Michael beschikt over meer dan 25 jaar lijnmanagement en consulting ervaring in contact centers, telecom, online retail en IT. Hij is gewend aan omgevingen met constante verandering, hoge druk en een sterke verwevenheid van mens en technologie. De verkregen ervaring en inzichten stellen hem in staat snel tot de kern van een probleem door te dringen en een grote, blijvende verbetering te realiseren.

Michael is fun om mee te werken. Hij betrekt mensen op een positieve wijze bij de verandering en weet daardoor een diep lokaal eigenaarschap te bewerkstelligen. Zijn ervaring in corporate knowledge management en training helpt om effectief kennis te ontwikkelen en te borgen in de staande organisatie.