Henk is de oprichter van Axisto en heeft meer dan 35 jaar internationale lijnmanagement- en advieservaring in de discrete maakindustrie, procesindustrie en engineering. Hij verbindt een sterk conceptueel denkvermogen met werkbare oplossingen in de dagelijkse praktijk.

Zijn combinatie van ervaring, inzichten en pragmatiek maakt hem tot een gewaardeerde partner op alle niveaus van een organisatie. Henk heeft een brede interesse en is oprecht geïnteresseerd in de business van klanten.

Hij begrijpt het belang van de menselijke factor bij succesvolle bedrijfstransformaties. Henk opereert graag op het snijvlak van mens en techniek in de breedste zin van het woord. Zijn enthousiasme en optimisme creëren een energieke “vibe” die bijdraagt ​​aan het snel realiseren van duurzame bedrijfstransformaties.

Michael beschikt over meer dan 25 jaar lijnmanagement en consulting ervaring in contact centers, telecom, online retail en IT. Hij is gewend aan omgevingen met constante verandering, hoge druk en een sterke verwevenheid van mens en technologie. De verkregen ervaring en inzichten stellen hem in staat snel tot de kern van een probleem door te dringen en een grote, blijvende verbetering te realiseren.

Michael is fun om mee te werken. Hij betrekt mensen op een positieve wijze bij de verandering en weet daardoor een diep lokaal eigenaarschap te bewerkstelligen. Zijn ervaring in corporate knowledge management en training helpt om effectief kennis te ontwikkelen en te borgen in de staande organisatie.

Emmy is een business process scientist met een Master in Business Information Systems. Zij heeft een groot aantal process mining trajecten uitgevoerd binnen bedrijfstakken als de zorg, financiële en zakelijke dienstverlening, overheid, en energiebedrijven. Emmy heeft haar opdrachtgevers geholpen met diep procesinzicht, implementatie van proces- en prestatieverbeteringen, en monitoring. Organisaties enthousiasmeren voor business process intelligence en empoweren dit zelf te kunnen implementeren is haar missie.

Emmy heeft sterke communicatieve vaardigheden en een hoog analytisch denkvermogen; zo kan zij prima een brug te slaan tussen business en IT. Ze is een teamspeler die het belangrijk vindt anderen te ontwikkelen. Haar enthousiasme is aanstekelijk en daarmee weet ze anderen goed te motiveren.

Ton is een bedrijfseconoom met ruim 30 jaar ervaring in financiële topfuncties binnen de accountancy, de kapitaalgoederen- en FMCG industrie, zowel beursgenoteerd, als het grotere familiebedrijf. Door zijn opleiding en ervaring als registeraccountant en registercontroller en zijn ervaring op diverse financiële niveaus kan hij administratieve processen doorgronden.

Ton zoekt altijd naar het verhaal en het proces achter de cijfers, hierbij ook geholpen door een grote interesse in techniek. Daarnaast heeft hij diverse ERP implementaties geleid en weet hoe belangrijk het is om het proces te begrijpen, en de rol van de mens binnen dat proces, voordat je het automatiseert.

Met een MBA in leiderschap en duurzaamheid op zak is Ewald’s levenswijsheid: ‘Niets is zo slecht dat er niets goeds van te leren valt’. Zijn motto volgt dat van Henry Ford om niet op zoek te gaan naar fouten, maar een oplossing te vinden. Zijn pragmatisme en geloof in mensen helpen hem duurzame verandering te realiseren, zelfs met mensen die veel weerstand hebben. Zijn aversie tegen het woord ‘onmogelijk’ helpt hem zijn doelen te verwezenlijken.