HET DOEL MET INTELLIGENTE AUTOMATISERING

Het doel met Intelligente Automatisering (IA) is om betere bedrijfsresultaten te behalen door het stroomlijnen en schalen van besluitvorming binnen bedrijven. IA voegt waarde toe door de processnelheid te verhogen, de kosten te verlagen, de compliance en kwaliteit te verbeteren, de procesbestendigheid te vergroten en de beslissingsresultaten te optimaliseren. Uiteindelijk verbetert het de klant- en medewerkerstevredenheid en verbetert het de cashflow en EBITDA en verlaagt het werkkapitaal.

WAT IS INTELLIGENTE AUTOMATISERING?

IA is een concept dat gebruik maakt van een nieuwe generatie op software gebaseerde automatisering. Het combineert methoden en technologieën om bedrijfsprocessen automatisch uit te voeren namens kenniswerkers. Deze automatisering wordt bereikt door het nabootsen van de toepassingen van kennis die werknemers gebruiken bij het uitvoeren van hun werkzaamheden (bijvoorbeeld taal, visie, in de uitvoering en denken en leren). IA creëert effectief een op software gebaseerd digitaal personeelsbestand dat synergieën mogelijk maakt door hand in hand te werken met de mensen in het bedrijf.

Aan de eenvoudigere kant van het spectrum helpt IA bij het uitvoeren van repetitieve, weinig toegevoegde en vervelende werkzaamheden, zoals het reconciliëren van gegevens of het digitaliseren en verwerken van papieren facturen. Aan de andere kant versterkt IA werknemers door hen bovenmenselijke capaciteiten te bieden. Het biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om in een paar minuten miljoenen datapunten uit verschillende bronnen te analyseren en inzichten te genereren.

DRIE KERNCOMPONENTEN VAN INTELLIGENTE AUTOMATISERING

IA bevat drie kerncomponenten:

Axisto - Process MiningBusiness Process Management met Process Mining om bedrijfsprocessen flexibeler en consistenter te maken.

Axisto - Robotic Process AutomationRobotic Process Automation (RPA). Robotic Process Automation gebruikt softwarerobots of bots om repetitieve handmatige taken uit te voeren. RPA is zowel de toegangspoort tot kunstmatige intelligentie als dat het inzichten uit kunstmatige intelligentie kan gebruiken om complexere taken en applicatiescenario’s af te handelen.

Axisto - Artificial IntelligenceArtificial Intelligence. Door Machine Learning en complexe
algoritmen te gebruiken om gestructureerde en ongestructureerde gegevens te analyseren, kunnen bedrijven een kennisbank ontwikkelen en voorspellingen formuleren op basis van die gegevens. Dit is de beslissingsmotor van IA.

WAAR EN HOE TE BEGINNEN MET INTELLIGENTE AUTOMATISERING?

Het implementeren van Intelligente Automatisering lijkt misschien een ontmoedigende onderneming, maar dat hoeft niet zo te zijn. Zoals elke CEO, CFO, CIO, COO, zult u een scherp oog hebben voor het versnellen van de operationele prestaties, wat in wezen het verbeteren van het gedrag en de resultaten van uw bedrijfsprocessen is. Process Mining is een perfect tool om je daarbij te helpen.

Process Mining is een data gestuurde analysetechniek, d.w.z. analysesoftware, om bedrijfsprocessen objectief te analyseren en te bewaken. Het doet dit op basis van transactiegegevens die zijn vastgelegd in de bedrijfsinformatiesystemen van een bedrijf. De analysesoftware is systeemonafhankelijk en behoeft geen aanpassing van uw systemen. Process Mining geeft op feiten gebaseerd inzicht in hoe processen in de dagelijkse realiteit verlopen: alle procesvarianten (het zal u verbazen hoeveel er van een proces in uw bedrijf zijn) en waar de belangrijkste problemen en kansen liggen om de efficiëntie en effectiviteit van processen te verbeteren.

Process Mining is ook een uitstekende manier om de introductie van Robotic Process Automation voor te bereiden, wat de meest relevante volgende stap op uw IA-reis zou kunnen zijn. Process Mining kan puur als analysetool worden gebruikt, maar kan ook permanent worden geïnstalleerd om de performance van en de issues in de processen continu te monitoren. Het is een niet-intimiderende aanpak en een geleidelijke implementatie van Intelligente Automatisering.

HET BELANG VAN EEN BEDRIJFSBREDE VISIE EN GEZAMENLIJKE ROADMAP

Op een zeker moment, liever vroeger dan later, is het echter belangrijk om een alomvattende, bedrijfsbrede visie op te stellen en te communiceren over wat u met automatisering wilt bereiken: hoe zal automatisering waarde opleveren en concurrentievoordeel vergroten. U heeft een gezamenlijke roadmap nodig voor een succesvolle implementatie die betrekking heeft op processen, technologie (inclusief legacy systemen), mensen & & competenties en organisatie.

Zo’n gedeelde Intelligente Automatisering/Industrie 4.0 Roadmap zorgt voor een consistente, doordachte benadering voor het selecteren, ontwikkelen, toepassen en ontwikkelen van de IA/I4.0-structuur om de beoogde impact te bereiken. De Axisto Industrie 4.0 Maturiteit Assessment (AIMA) is een effectieve manier om zo’n gedeelde implementatie-roadmap te creëren.

DE CRUX VAN SUCCES LIGT IN EEN BREED SCALA AAN MENSENGERICHTE FACTOREN

Axisto - Change InsiderBelangrijk is dat de grootste uitdaging voor een bedrijf niet ligt in het kiezen van de juiste technologie maar in het gebrek aan digitale cultuur en vaardigheden in de organisatie. Investeren in de juiste technologieën is belangrijk, maar het succes of falen hangt uiteindelijk niet af van specifieke sensoren, algoritmen of analyseprogramma’s. De implementatie en opschaling van Intelligente Automatisering/Industrie 4.0 vereist een fundamentele verschuiving in mentaliteit en gedrag op alle niveaus in de organisatie.De crux tot succes ligt in een breed scala aan mensgerichte factoren.