Bedrijf:

Chemisch bedrijf

Uitdaging:

Verhogen van de productiecapaciteit en verlagen van de kosten in alle Europese vestigingen. Het bedrijf had het moeilijk door een langdurige recessie op de markt. Winstmarges waren verdwenen en men wilde de gelegenheid aangrijpen om het breakeven punt te verlagen, de operationele prestatie forst te verbeteren en zich voor te bereiden op komende groei in de vraag.

Werkwijze:

  • In vier weken werd een gedetailleerde Analyse & Design uitgevoerd in één vestiging om volledig inzicht in de issues te krijgen en het verbeterpotentieel vast te stellen.
  • Nadat de implementatie zes weken gevorderd was in de eerste vestiging, voerden we Quick Scans in de andere vestigingen uit. Lerend van de gedetailleerde analyse in de eerste vestiging, konden we snel het verbeterpotentieel in de andere vestigingen bepalen. Na vier maanden startten we de uitrol van het verbetertraject over de andere vestigingen. Binnen 24 maanden liep het programma in alle acht Europese vestigingen. We vereenvoudigden werkwijzen, voerden passende operations models in, verhoogden de OEE en elimineerden vaste kosten.